14. oktober 2013

En kort innføring om frilinemeite i sjøen

Frilinemeite er noe en ikke ofte hører mye om i Norge. Spesielt ikke i sjøen.
I dette innlegget skal jeg gå kort inn på denne typen fiske som jeg har drevet med mye. Jeg skal skrive litt om hva det er, utstyret, teknikk og hvilke arter en kan få.

Hva er frilinemeite?
En kort definisjon er rett og slett fiske med agn uten noe form for søkke eller dupp.
Som regel er det snakk om fiske i toppsjiktet eller de midterste vannlagene, men fiske nedover mot bunn er også frilinemeite.
Ved denne metoden treffer du ofte på fisk du ellers ikke ville fått like lett kontakt med hvis du fisket i overflaten(Dupp) eller på bunn(Søkke).
Fjesingen er en aktiv jeger som tar høyt i vannlagene

Hvilket utstyr?
Frilinemeite er nok den minst avanserte formen for kystemeite med tanke på utstyr. Det eneste du trenger er stang, snelle og krok, naturligvis. Hvilken stang du bruker er relativt vilkårlig, men varierer naturligvis etter hva du skal fiske etter og hva du skal denge ut.
Generelt til sjøørret, lyr, sei, makrell, horngjel og slike arter bruker jeg lette stenger, gjerne med kastevekt på 5-20 gram, eller noen ganger ned i 3-15 gram. Er det snakk om stor lyr og sei er det lurt å gå litt opp.
Karpestenger fungerer og fint hvis de er myke. Det viktigste er å få agnet noen meter fra land.
Med disse stengene kan jeg hive ut greie makrellfilleter, små brislinger og reke.
Ofte bruker jeg monosnøre til denne typen fiske. Det er fordi jeg som regel bare knyter kroken rett på hovedsnøret. Snøret er som regel 0.30 eller 0.35.
Skrubbe på lett frilineutstyr

Fisker du etter torpedoer som lyr og sei på steder med vanskelig bunn bør du gjerne ha snøre med litt større bruddstyrke. Jeg bruker og multifilament, men som regel fungerer monosnøre vel så bra, hvis ikke bedre.


Teknikk
Når jeg fisker friline bruker jeg kun krok rett på hovedsenen. Tar på agn, og da gjerne lange tynne makrellfileter. 
Det kanskje aller viktigste under frilinemeite er bevegelse. Bevegelsen i agnet er ofte avgjørende.
Vi har alle opplevd frustrasjonen av å slippe ned enten det er en sluk eller ett agn foran en fisk som du kan se. Du tar det rett foran kjeften uten at fisken viser noe som helst form for interesse. 
Da er ofte bevegelsene du gjør helt avgjørende. Dans litt med sluken eller gjør noen livlige rykk med agnet. Pang, plutselig satt fisken. De fleste av oss har nok opplevd dette.
I motsetning til bunnmeite hvor det ofte er lukt og generell presentasjon av agnet som er avgjørende betyr ofte bevegelsen mer under frilinemeite. 
Lange livlige fiskestrimler er ofte bankers, men som oftest kommer ikke bevegelsen av seg selv.
Frilinemeite er en aktiv form for fiske hvor du drar inn og rykker i agnet kontinuerlig med mellomrom på få minutter, og gjerne oftere. 
Frilinefiske i Matre. På bryggen ligger det O-laks, lyr og sei

En moro del ved frilinemeite er den mer heavy delen. Store makrellfileter blir slengt ut, eller kanskje en hel fisk?
Frilinemeite betyr ikke små delikate agn etter småspist sjøørret, men det kan like gjerne være hel makrell sendt ut etter torsk, sei, lyr og store fisker.
Til dette trenger du naturligvis kraftige stenger, gjerne surf- eller karpestanger.
Du må og ha snelle og snøre som tåler kreftene til fiskene du fisker etter. For krok til hel fisk bør du ha stor krok eller to krokstackle. Store kroker har ikke mye å si for en stor lyr eller torsk så lenge agnet er fristene. 
Her om dagen fikk jeg stor lyr nettopp på denne måten fiske. En hel sei på 2-3 hekto ble dengt ut etter at jeg spottet en lyr, og jammen tok den. 
Stor fisk tar stort agn.
Lyr på 6,100 tatt på friline-sei

Hvilken fisk kan en få?
Nesten alt. De klassiske artene er naturligvis fisk som vi forbinder med toppsjiktet som laks, sjøørret, makrell, horngjel og taggmakrell.
SØ på 3,2 kg tatt på friline med makrell

Lyr og sei er også blant de "vanlige" artene du får mye av. 
Jeg har fisket mye etter sjøørret, men på ingen annen metode har jeg fått så mye som på frilinemeite.
Om kvelden når skumringen kommer får en ofte arter vi som regel gjenkjenner som bunnlevende arter, men når solen står lavt blir ofte fiskene mer vågale i jakten på føde. Spesielt flatfisk blir mer aggressive og vågale når mørke siger på. Arter som hyse og hvitting har jeg også fått nesten helt i overflaten.
Sist høst stod jeg å fisket i skumringen på en flytebrygge da hvitting svømte rundt i overflaten. Dette er ikke det vanlige, men noen meter over bunn vil du finne disse artene.
Er du heldig kan du få kveite! 


Alt er mulig med frilinemeite! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen en kommentar